Работна среща в гр. Сунгурларе

В периода  10 -11.09.2020г. се проведе работна среща на екипа  по проект  CB005.2.12.116  „Съвместна защита на природата“ в гр. Сунгурларе . По време на срещата се обсъдиха изпълнените до настоящият момент дейности, както и предстоящите мероприятия в община Сунгурларе и община Сюлоглу. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Mероприятие по залесяване с фиданки в района на Нака Баир

Във връзка с отбелязването на 30-та годишнина  от създаването на инструментът за предприсъединителна финансова помощ на Европейския съюз (IPA), на 28 август 2020г. Община Сюлоглу в рамките на проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection”организира мероприятие по залесяване с фиданки в района на Нака Баир, в което се включи и кмета на Община Сунгурларе , заедно със …

Община Сюлоглу организира откриваща пресконференция по проекта „Joint Nature Protection“

Кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов участва в откриващата конференция, заедно със заместник кметовете и административния екип в турския град. На 11 март беше официална презентация направена от координатора на проекта г-жа Емек Услу в община Сюлоглу. Пред обществото представиха информация за дейностите по проекта и очакваните резултати за двете общини. Приветствие за успешно …

Две работни срещи в Сунгурларе

Работни срещи на 13.02 и на 14.02 в гр.Сунгурларе по проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection”.Проектът се изпълнява между Община Сунгурларе, България - водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция - партньор по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция, приоритетна ос: „Околна среда”.

Сунгурларе и Сюлоглу си партнират в общ проект за опазване на природата

Кметовете на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов и Община Сюлоглу г-н Мехмет Орманкъран откриха проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection”.Проектът се изпълнява между Община Сунгурларе, България - водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция - партньор по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция, приоритетна ос: „Околна среда”.На официална пресконференция …

ПОКАНА за Откриваща пресконференция

Откриваща пресконференция по проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection” – „Съвместни мерки за опазване на природата” между Община Сунгурларе, Р България и Община Сюлоглу Р Турция.На 13.02.2020 г. от 11.30 ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе, адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2, ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Joint nature protection” – …

Първа работна среща в рамките на проект CB005.2.12.116 „Съвместна защита на природата“(Joint nature protection)

В периода 18 - 19.12.2019г. се проведе първа работна среща между Община Сунгурларе, Р България (водещ партньор) и Община Сюлоглу, Р Турция, като партньори при изпълнението на съвместния трансграничен проект за защита на природата. На срещата присъства кметът на Община Сюлоглу г-н Мехмет Орманкъран и неговият екип, кметът на Община Сунгурларе г-н Георги Кенов, секретаря …