Ana sayfa (TR)

Proje CB005.2.12.116 “Ortak Doğa Koruma“

Özel hedef: “Sınır ötesi alanda işbirliği girişimleri yoluyla doğanın ve ortak doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi için kapasitenin geliştirilmesi”.

Partnerler:

Sungurlare Belediyesi, Bulgaristan Cumhuriyeti – Lider Ortak
Süloğlu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti – Ortak 2.


Neler gelişecek?

Proje, Sungurlare belediyesinde Natura 2000  “Kotlenska planina” BG 0002029 , “Gorna Luda Kamchia” BG 0000136 ve Sűloğlu belediyesinde “Kovankaya” koruma  alanlarının doğal durumunu, konservasyon  faaliyetleri gerçekleştirerek doğanın iyilestirilmesini ve  korunmasını amaçlamaktadır.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП затрансгранично сътрудничество България – Турция.

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

The project is co-funded by the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Turkey Programme.


Съвместен наръчник за опазване на природа – Проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата” изтеглете тук:

Bu Doğa Koruma Ortak El Kitabı – Proje CB005.2.12.116 “Doğayi Birlikte Korumak” buradan indirilebilir:

Joint Handbook for Nature Protection- Project CB005.2.12.116 “Joint nature protection” download here: