Hakkımızda

Proje CB005.2.12.116 “„Joint Nature Protection

„Ortak  Doğa Koruma “

Proje ortakları:

 • Sungurlare Belediyesi, Bulgaristan Cumhuriyeti – Lider Ortak
 • Sűloğlu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti – Ortak 2.

ÖNCELİK EKSENİ: “ÇEVRE”

Özel hedef: “Sınır ötesi alanda işbirliği girişimleri yoluyla doğanın ve ortak doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi için kapasitenin geliştirilmesi”.

Projenin başlangıç tarihi: 14.09.2019.

Proje bitiş tarihi: 13.09.2021

Toplam proje bütçesi: 383 552,20 EUR

AB ortak finansmanı: 306 809,36 EUR

Proje, Sungurlare belediyesinde Natura 2000  “Kotlenska planina” BG 0002029 , “Gorna Luda Kamchia” BG 0000136 ve Sűloğlu belediyesinde “Kovankaya” koruma  alanlarının doğal durumunu, konservasyon  faaliyetleri gerçekleştirerek doğanın  iyilestirilmesini ve  korunmasını amaçlamaktadır.

Proje hedefleri:

 • Sınır ötesi bölgesindeki doğanın korunması, Natura 2000 koruma alanlarının ve kıyı ortamlarının durumunun iyileştirilmesi;
 • Sungurlare ve Süloğlu belediyelerindeki doğal yaşam alanlarının ve türlerin koruma statüsünün işbirliği girişimleriyle iyileştirilmesi;
 • Teknik bilgi alışverişi yaparak ve ortak bir doğa koruma yuvarlak masa toplantısına katılarak Sungurlare ve Süloğlu belediyelerinde doğa koruma kapasitesinin geliştirilmesi;
 • Yerel halk, paydaşlar ve öğrenciler arasında doğanın korunması ve ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi.


Projenin hedef grupları:

Sungurlare ve Süloğlu Belediyeleri sakinleri /// Turistler ve her iki belediyeyi ziyaret edenler.

Proje faaliyetleri:

 • Faaliyet 1. Proje yönetimi:
 • Her iki belediyeden de proje ekibi atanması;
 • Proje ekibinin ortak toplantılarının yapılması;
 • Başarılı proje uygulaması ve raporlaması.
 • Faaliyet 2. Sungurlare ve Süloğlu’nda doğanın korunması için özel ekipman alımı
 • Sungurlare Belediyesi: damperli kamyon, kazıcı burgulu mini ön yükleyici, dal öğűtűcű;
 • Süloğlu Belediyesi: ekskavatör ve damperli kamyon.

 • Etkinlik 3. Sungurlare belediyesine bağlı- Beronovo , Vezenkovo  ve Velislav köylerinde doğa koruma faaliyetlerinin uygulanması:
 • Doğal yaşam alanının mevcut durumunun iyileştirilmesi ve 91MO Balkan Panon meşe ormanlarının konservasyon statüsünün “olumsuz-yetersizden” ”Olumluya ” dönüştűrűlmesi;
 • Toprağın gevşetilmesi;
 • Çalı ve zararlı bitki örtüsünün temizlenmesi;
 • 91MO doğal yaşam alanını korumak için 60 dekarlık bir alanda 40.000 meşe fidanı dikimi;
 • 91MO doğal yaşam alanının karakteristiğine uygun olarak ağaçlarda yuvalanan kuşlar için 20 kuş evinin kurulması;
 • Türk tarafındaki uzmanlarla deneyim paylaşımı.
 • Faaliyet 4. Süloğlu Belediyesinde doğanın korunması için koruma faaliyetlerinin uygulanması:
 • Sűloğlu dere yatağının temizlenmesi;
 • Erozyonu önlemek için 88 000m2 ye  10 000 adet çabuk yetişen söğüt,dişbudak gibi  ağaç türleri dikimi;
 • Nehrin kıyısını çevreleyen ortamın iyileştirilmesi;
 • Bulgaristan tarafındaki uzmanlarla deneyim paylaşımı.

 • Faaliyet 5. “Doğayı Herkesten Korumak” ortak bilinçlendirme kampanyası:
 • Doğanın Korunması Hakkında Ortak El Kitabının geliştirilmesi;
 • Sungurlare’de Doğanın Korunması için Yuvarlak Masa Düzenlenmesi;
 • Doğanın korunması için bilgi materyallerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması;
 • Faaliyet 6. Doğanın Korunması için Ortak Okul Kampanyası:
 • Sungurlare ve Süloglu’daki okullarda doğanın korunması üzerine konferanslar dűzenlemek;
 • Makaleler / kolajlar / fotoğraflar vb. İle Sungurlare ve Süloğlu öğrencileri arasında doğanın korunması için ortak bir yarışma düzenlenmesi;
 • Yarışmayı kazananlar tarafından Sungurlare ve Süloğlu’nda ağaç dikimi.
 • Faaliyet 7. İletişim ve görselleştirme:
 • Sungurlare ve Süloğlu’da basın toplantıları düzenlemek;
 • Proje web sitesinin ve Facebook sayfasının geliştirilmesi;
 • Proje için tanıtım malzemelerinin geliştirilmesi.