Начало

Проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”
Специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона”.

Партньори:

Община Сунгурларе, Република България  – водещ партньор
Община Сюлоглу, Република Турция – партньор 2.


Какво ще подобри?

Проектът е насочен към подобряване на природното състояние на защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП затрансгранично сътрудничество България – Турция.

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

The project is co-funded by the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Turkey Programme.


Съвместен наръчник за опазване на природа – Проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата” изтеглете тук:

Bu Doğa Koruma Ortak El Kitabı – Proje CB005.2.12.116 “Doğayi Birlikte Korumak” buradan indirilebilir:

Joint Handbook for Nature Protection- Project CB005.2.12.116 “Joint nature protection” download here:


Новини и събития

Учениците в Община Сунгурларе вече има екземпляри от съвместния наръчник за опазване на природата

Ученици от Община Сунгурларе вече имат екземпляр от съвместния наръчник за опазване на природата. Екипът по проекта предостави наръчниците на СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Грозден, ОУ „Христо Ботев“ село Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Манолич, ОУ „Васил Левски“ село Прилеп и ОУ „Отец Паисий“…

Учениците в Община Сунгурларе вече има екземпляри от съвместния наръчник за опазване на природата

Ученици от Община Сунгурларе вече имат екземпляр от съвместния наръчник за опазване на природата. Екипът по проекта предостави наръчниците на СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Грозден, ОУ „Христо Ботев“ село Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Манолич, ОУ „Васил Левски“ село Прилеп и ОУ „Отец Паисий“ …

В Сунгурларе се проведе заключителната пресконференция на проект „Съвместна защита на природата“

На 13 септември в Сунгурларе се проведе заключителната пресконференция на проект „Съвместна защита на природата“. Проектът беше насочен към подобряване на природното състояние на защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности …

В Сюлоглу се проведе заключителната пресконференция на проект „Съвместна защита на природата“

На 9 септември 2021 г. в Сюлоглу се проведе заключителната пресконференция на проект, CB005. 2.12.116 „Съвместна защита на природата“, в рамките на втората покана за представяне на предложения от програмата Interreg-IPA България-Турция за трансгранично сътрудничество 2014-2020 г., където председателството на Европейския съюз е националният орган.На заключителната среща в културния център на община Сюлоглу присъстваха кметът …

За контакти с нас:

Контакти

гр. Сунгурларе, ул. Георги Димитров 2

kmetsungurlare@abv.bg
Тел.: 05571/50-63 Факс: 05571/55-85