Първа работна среща в рамките на проект CB005.2.12.116 „Съвместна защита на природата“(Joint nature protection)

В периода 18 – 19.12.2019г. се проведе първа работна среща между Община Сунгурларе, Р България (водещ партньор) и Община Сюлоглу, Р Турция, като партньори при изпълнението на съвместния трансграничен проект за защита на природата. На срещата присъства кметът на Община Сюлоглу г-н Мехмет Орманкъран и неговият екип, кметът на Община Сунгурларе г-н Георги Кенов, секретаря на Община Сунгурларе г-жа Росица Чанева, председателя на Общински съвет г-н Халил Ахмед, заместник кметовете г-жа Тодорка Павлева и г-н Димитър Гавазов и експерти от общинска администрация Сунгурларе. По време на дискусията бяха обсъдени дейностите по проекта, които ще се реализират в двете общини в рамките на проекта, които са с екологична насоченост. Следва провеждане на стартираща прес-конференция по проекта, както и стартиране на тръжни процедури за доставка на оборудване в началото на следващата година.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s