Работна среща в Сунгурларе

В периода 09.06 - 10.06.2021г. в Сунгурларе се проведе работна среща по проект CB005.2.12.116"Joint nature protection", по време на която бе обсъден напредъка на дейностите по изпълнението му. Кметът на община Сюлоглу г-н Мехмед Орманкъран поднесе на д-р Георги Кенов подарък - картина, изработена от децата в читалището на гр. Сюлоглу. Проектът е съфинансиран от …

В Община Сунгурларе залесиха 40 000 броя фиданки

В Община Сунгурларе приключиха дейностите по залесяване по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция. Залесени са 40 000 бр. фиданки цер и благун върху площ от 60 дка общински горски територии.

В Сюлоглу се проведе церемония по награждаване на победителите в конкурса „Значението на опазването на природата, опазването на чисти и достатъчни условия на околната среда“

На 28 април 2021 г. се проведе церемония по награждаване на победителите в конкурса, което се проведе сред учениците от началните, основните и средните училища на тема „Значението на опазването на природата, опазването на чисти и достатъчни условия на околната среда“. Победителите в конкурса: Начално училище (категория живопис): 1- Eджрин Чекиш- 4 / B 2- …

В Сунгурларе се проведе официално награждаване на победителите в конкурса

На Деня на Земята – 22 април в Сунгурларе се проведе официално награждаване на ученици. Конкурсът беше организиран между ученици от 8-ми до 12-ти клас на тема „Опазване на околната среда и по-конкретно опазване на защитените територии и местности в Община Сунгурларе“. Кметът д-р Георги Кенов награди всеки един от финалистите в конкурса и им …

Община Сюлоглу проведе лекции с ученици

В периода 12, 13, 14 и 19 април  Община Сюлоглу проведе лекции в Център за обществено образование, в три паралелки ученици от начален курс, две групи ученици в прогимназиален курс и на ученици от 12 клас от многопрограмна Анадолска гимназия "Али Ая". В момента в община Сюлоглу паралелно с провеждането на лекциите е обявен конкурс …

В община Сунгурларе бяха проведени 6 обучения за опазване на околната среда

В Община Сунгурларе се проведоха 6 обучения на ученици от 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. В продължение на три последователни дни бяха обучени младежи на тема „Опазване на околната среда. Кои са защитените територии в Община Сунгурларе и как да ги опазим“. Екипът посети СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ОУ „Св. Св. …

Конкурс за ученици ще се проведе в Сунгурларе и Сюлуглу

Конкурс между ученици от 8-ми до 12-ти клас на тема „Опазване на околната среда и по-конкретно опазване на защитените територии и местности в Община Сунгурларе“. Всеки ученик може да подготви творба и да участва с един от следните материали - есе, рисунка или колаж, съобразена с темата на конкурса. Предаването на материалите ще бъде на …

В Сунгурларе започна залесяване с цер и благун

Стартира една от консервационните дейности, заложени при изпълнението на трансграничен проект CB005.2.12.116 "Joint nature protectoin", в който Община Сунгурларе си партнира с Община Сюлоглу, Република Турция. Дейността включва залесяване на общо 60 дка общински горски територии с 40 000 бр. фиданки от цер и благун , характерни за природно местообитание 91 МО Балкано - панонски …

Специализирана техника беше закупена и доставена в Община Сунгурларе

По проекта CB005.2.12.116 "Joint nature protection" до този момент е закупена и доставена следната специализирана техника: дробилка за клони и самосвал. Предстои доставка на мини челен товарач и мулчер. Специализираната техника ще бъде използвана при реализирането на предстоящите дейности по залесяване, почистване на горски територии и разрохкване на почвата в Община Сунгурларе. Предстои през следващите …

Информация за бъдещи дейности по проекта

От заложените дейности по проект CB005.2.12.116 „Joint protection of nature" стартира изготвяне на съвместния наръчник за "Съвместна защита на природата“, в който ще има информация за защитени зони в общините Сунгурларе и Сюлоглу. През следващите седмици предстои доставка на специализирана техника за двете общини във връзка с предвидените консервационни дейности по проекта.