Специализирана техника беше закупена и доставена в Община Сунгурларе

По проекта CB005.2.12.116 “Joint nature protection” до този момент е закупена и доставена следната специализирана техника: дробилка за клони и самосвал. Предстои доставка на мини челен товарач и мулчер. Специализираната техника ще бъде използвана при реализирането на предстоящите дейности по залесяване, почистване на горски територии и разрохкване на почвата в Община Сунгурларе. Предстои през следващите дни да стартират залесителните дейности, като в резултат от тях ще бъдат залесени общо 60 дка общински горски територии с фиданки от цер и благун.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s