Mероприятие по залесяване с фиданки в района на Нака Баир

Във връзка с отбелязването на 30-та годишнина  от създаването на инструментът за предприсъединителна финансова помощ на Европейския съюз (IPA), на 28 август 2020г. Община Сюлоглу в рамките на проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection”организира мероприятие по залесяване с фиданки в района на Нака Баир, в което се включи и кмета на Община Сунгурларе , заедно със своя екип . Кметовете на двете общини, общинските съветници и служители се включиха и в събирането на био плодовете и зеленчуците, посадени от служителите на Община Сюлоглу.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s