Учениците в Община Сунгурларе вече има екземпляри от съвместния наръчник за опазване на природата

Ученици от Община Сунгурларе вече имат екземпляр от съвместния наръчник за опазване на природата. Екипът по проекта предостави наръчниците на СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Грозден, ОУ „Христо Ботев“ село Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Манолич, ОУ „Васил Левски“ село Прилеп и ОУ „Отец Паисий“ село Съединение. Наръчникът съдържа информация за защитените територии в общините Сунгурларе и Сюлоглу.Учениците от 7 до 12 клас се запознаха с природните забележителности, чрез подробно описание и специални изображения, които се намират в иновативния продукт.Съвместният наръчник за опазване на природата може да бъде изтеглен и в дигитална версия безплатно на този линк: https://jnpproject.files.wordpress.com/…/joint-handbook-for…

Проектът CB005. 2.12.116 „Съвместна защита на природата“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s