В Сунгурларе се проведе заключителната пресконференция на проект „Съвместна защита на природата“

На 13 септември в Сунгурларе се проведе заключителната пресконференция на проект „Съвместна защита на природата“. Проектът беше насочен към подобряване на природното състояние на защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата.

На заключителната среща присъстваха кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов, кметът на Сюлоглу Мехмет Орманкъран, екипите по проекта, заместник – кметове и общински служители. Всички дейности, извършени в рамките на проекта бяха представени от ръководителят на проекта Цветомира Спасова. В периода на проекта бяха изпълнени 7 дейности: управление на проекта; закупуване на специализирано оборудване за опазване на природата в Сунгурларе – самосвал, мини челен товарач с мулчер и свредел, дробилка за клони и в Сюлоглу – багер и самосвал; изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата в Община Сунгурларе – землищата на с. Бероново, с. Везенково и с. Велислав – подобряване на настоящото състояние на природно местообитание 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“ и превръщане на консервационния му статус от „Неблагоприятен – незадоволителен“ в „Благоприятен“, разрохване на почвата, почистване от храсти и вредна растителност, засаждане на 40 000 фиданки цер и благун на територия от 60 дка с цел запазване на площта на природно местообитание 91МО, поставяне на 20 броя къщички за птици, които гнездят в дървета, характерни за природно местообитание 91МО, обмяна на опит с експерти; изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата в Община Сюлоглу – почистване на коритото на река Сюлоглу, залесяване на територия от 88 000 m2 с 10 000 фиданки бързо растяща върба, ясен и мъждрян с цел предотвратяване на ерозия, подобряване на крайбрежната среда на реката, обмяна на опит с експерти; съвместна кампания за повишаване на осведомеността „Опазване на природата от всички”; съвместна училищна кампания за опазване на природата; комуникация и визуализация.Изработен беше “Съвместен наръчник за опазване на природата”, който може да бъде изтеглен в дигитална версия безплатно на този линк: https://jnpproject.files.wordpress.com/…/joint-handbook-for…

Проектът CB005. 2.12.116 „Съвместна защита на природата“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s