ПОКАНА до всички заинтересовани страни за закриваща пресконференция

На 13.09.2021г. (понеделник) от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе ще се проведе закриваща пресконференция, във връзка с представяне на резултатите от дейностите по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s