Покана за кръгла маса „Опазване на природата от всички“

Община Сунгурларе има удоволствието да Ви покани на кръгла маса „Опазване на природата от всички“ на 01.09.2021г. (сряда) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе, по повод представяне на дейности по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Кръглата маса има за цел да информира всички заинтересовани страни за вредите върху околната среда, които могат да бъдат причинени от ежедневието на всички хора и методите за защита на природа, вкл. защитените територии в община Сунгурларе.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s