В Сюлоглу беше обменяна информация на тема „Опазване на природата и залесяване“ между турски и български експерти

Събитието за обмен на информация по проект, CB005.2.12.116 „Съвместна защита на  природата“, се проведе в Сюлоглу в рамките на втората покана за представяне на предложения по програмата Interreg-IPA за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2014-2020 г., където председателството на Европейския съюз служи като национален орган.

На събитието петимата  експерти от България бяха придружени от експерти от община Сюлоглу, община Одрин и областна дирекция „Земеделие и гори“ Сюлоглу. Допринесе се за засаждането на дървета, закупени в рамките на проекта. Залесените площи бяха посетени заедно с общинския персонал и експертите и беше изследвано състоянието на засадените дървета. Впечатление направиха районите с капково напояване. Освен това бе наблюдавана работата на закупените по проекта камион и багер,  и бе разгледано почистването на коритото на реката.

След като експертите обмениха мнения относно опазването на природата и защитата на залесените зони в Сюлоглу, бяха посетени язовир Сюлоглу и района на Кованкая.

Получила подкрепата на населението, община Сюлоглу предприема всякакви мерки  за опазване и развитие на залесените територии за по –зелена община. Така ще бъде осигурена приемствеността на проекта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s