Работна среща в Сунгурларе

В периода 09.06 – 10.06.2021г. в Сунгурларе се проведе работна среща по проект CB005.2.12.116″Joint nature protection”, по време на която бе обсъден напредъка на дейностите по изпълнението му.

Кметът на община Сюлоглу г-н Мехмед Орманкъран поднесе на д-р Георги Кенов подарък – картина, изработена от децата в читалището на гр. Сюлоглу. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s