В Община Сунгурларе залесиха 40 000 броя фиданки

В Община Сунгурларе приключиха дейностите по залесяване по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция. Залесени са 40 000 бр. фиданки цер и благун върху площ от 60 дка общински горски територии.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s