Община Сюлоглу проведе лекции с ученици

В периода 12, 13, 14 и 19 април  Община Сюлоглу проведе лекции в Център за обществено образование, в три паралелки ученици от начален курс, две групи ученици в прогимназиален курс и на ученици от 12 клас от многопрограмна Анадолска гимназия “Али Ая”. В момента в община Сюлоглу паралелно с провеждането на лекциите е обявен конкурс на тема: “Значението за опазването на природата в Сюлоглу и опазването на чисти и достатъчни условия на околната среда“ , срока за участие с есе, рисунка или колаж се удължава до 27.04.2021г. Награждаването ще се проведе в периода 28-29.04.2021г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s