Конкурс за ученици ще се проведе в Сунгурларе и Сюлуглу

Конкурс между ученици от 8-ми до 12-ти клас на тема „Опазване на околната среда и по-конкретно опазване на защитените територии и местности в Община Сунгурларе“.

Всеки ученик може да подготви творба и да участва с един от следните материали – есе, рисунка или колаж, съобразена с темата на конкурса. Предаването на материалите ще бъде на вашия класен ръководител в срок до 16 април 2021 г.

След оценка от жури ще се излъчат 15 победителя – по 3-ма победители от всеки клас съответно първо, второ и трето място от 8-ми клас и така от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас. Всички ученици класирали се на първите три места от всеки клас получават специални награди осигурени по проекта.

Финалният етап е награждаване на победителите, от които първите пет ученика ще имат възможността да посадят дръвчета в Деня на Земята  – 22 април.

Засаденото дърво ще бъде придружено от малко информационно табло, представящо името на дървото, името на ученика и годината на плантацията.

Тази дейност ще бъде паралелна както в СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, така и в гимназия намираща се в гр. Сюлуглу /Турция/.

Конкурса се провежда по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП затрансгранично сътрудничество България – Турция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s