В Сунгурларе започна залесяване с цер и благун

Стартира една от консервационните дейности, заложени при изпълнението на трансграничен проект CB005.2.12.116 “Joint nature protectoin”, в който Община Сунгурларе си партнира с Община Сюлоглу, Република Турция. Дейността включва залесяване на общо 60 дка общински горски територии с 40 000 бр. фиданки от цер и благун , характерни за природно местообитание 91 МО Балкано – панонски Церово – горунови гори. Мероприятията по залесяване стартираха по традиция през Седмицата на гората, която се отбелязва през първата седмица на месец април всяка година.Идеята за отбелязване на празника на залесяването добива конкретна форма през 1925 г. с приемането на осмия поред Закон за горите, когато е учреден и първият празник на залесяването. Основна задача на честването му е доброволен труд в цяла България, която спешно се нуждае от залесяване на оголените планински склонове и озеленяване на градовете и селата.С ентусиазма на лесовъдите и подкрепата на населението Празникът на залесяването се превръща в Седмица на гората през 1934 г. Идеята е лесовъдите от всички райони на страната да се нагърбят с разяснителна дейност за значението на горите и залесяването, а трудовата седмица на учащите се да се превърне в седмица по залесяването.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s