Информация за бъдещи дейности по проекта

От заложените дейности по проект CB005.2.12.116 „Joint protection of nature” стартира изготвяне на съвместния наръчник за “Съвместна защита на природата“, в който ще има информация за защитени зони в общините Сунгурларе и Сюлоглу.

През следващите седмици предстои доставка на специализирана техника за двете общини във връзка с предвидените консервационни дейности по проекта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s