Работна среща в гр. Сунгурларе

В периода  10 -11.09.2020г. се проведе работна среща на екипа  по проект  CB005.2.12.116  „Съвместна защита на природата“ в гр. Сунгурларе . По време на срещата се обсъдиха изпълнените до настоящият момент дейности, както и предстоящите мероприятия в община Сунгурларе и община Сюлоглу.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s