Снимки и видео

Снимки от откриващата пресконференция в гр. Сюлоглу

Снимки от откриваща пресконференция в гр. Сунгурларе

Работни срещи в гр. Сунгурларе